Etkinlik biletleri ve online atölye çalışmaları/etkinlikler için satın alma onayınız, satın aldığınız sırada belirttiğiniz e-posta adresine gönderilir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/1(ğ) hükmü elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler bakımından cayma hakkı tanımamaktadır. Sözleşme konusu hizmet/ürünler bu kapsamda yer alıp cayma hakkına ilişkin hükümlere tabi değildir. SATICI tarafından düzenlenen etkinlik, atölye ve eğitim çalışmaları Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, ilgili etkinliğe başlanması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

İade,  SATICI tarafından etkinliğin, atölyenin veya eğitimin iptal edilmesi halinde hiçbir kesinti yapılmadan ALICI’ya gerçekleştirilir. Bunun dışındaki diğer iade koşulları için Mesafeli Satış Sözleşmesi’ndeki koşullar geçerlidir.