Skip to main content

Etkinlik biletleri ve online atölye çalışmaları/etkinlikler için satın alma onayınız, satın aldığınız sırada belirttiğiniz e-posta adresine gönderilir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/1(ğ) hükmü elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler bakımından cayma hakkı tanımamaktadır. Sözleşme konusu hizmet/ürünler bu kapsamda yer alıp cayma hakkına ilişkin hükümlere tabi değildir. SATICI tarafından düzenlenen etkinlik, atölye ve eğitim çalışmaları Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, ilgili etkinliğe başlanması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

Katılımcı sınırı (Kontenjan) olmayan etkinliklerde, ödeme yaparak kaydınızı kesinleştirmenize rağmen çalışmaya hiçbir şekilde katılamazsanız, bir defaya mahsus olmak üzere kaydınızı bir sonraki programa aktarabilirsiniz. Bu noktada sonraki etkinlik tarihini takip etmeniz ve bilgi@farkindalikyazarligi.com adresine konuyla ilgili e-posta göndererek yeni çalışma için kaydınızı oluşturmanız gerekmektedir. Katılımcı sınırı (Kontenjan) olmayan etkinliklerde, ödeme yapmanıza rağmen herhangi bir sebeple çalışmaya katılamazsanız kaydınızı iptal edebilirsiniz. Bu durumda kaydınızı fatura kesim tarihinizden en geç dört gün içinde iptal etmeniz gerekmektedir. Fatura kesim tarihinizden dört gün sonra yapılacak olan iptal taleplerinde vergilendirme kaynaklı %25 kesinti uygulanarak ödemeniz iade edilir.

Katılımcı sınırı (Kontenjan) bulunan etkinliklerde ödeme yaparak kaydınızı kesinleştirmenize rağmen çalışmaya hiçbir şekilde katılamazsanız, etkinlik programı katılımcı sayısı doğrultusunda yapıldığı için herhangi bir iptal ya da telafi söz konusu olmamaktadır.

İade,  SATICI tarafından etkinliğin, atölyenin veya eğitimin iptal edilmesi halinde hiçbir kesinti yapılmadan ALICI’ya gerçekleştirilir. Bunun dışındaki diğer iade koşulları için Mesafeli Satış Sözleşmesi’ndeki koşullar geçerlidir.