Skip to main content

Mesafeli Satış Sözleşmesi

En son güncellenme tarihi 26 Ağustos 2023

Mesafeli Satış Sözleşmesi En son güncellenme tarihi 26 Ağustos 2023 1- TARAFLAR 1.1.SATICIYA AİT BİLGİLER Firma Unvanı: MUSTAFA ORHAN GÖKPINAR BİREYSEL BİLGELİK YAYINLARI Vergi Dairesi: KAVAKLIDERE Vergi Numarası: 4040253783 Adres: Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3C-1 İç Kapı No:160 Çankaya/Ankara Telefon: 0530 090 85 44 Web: www.farkindalikyazarligi.com 1.2.ALICIYA AİT BİLGİLER Adı Soyadı/Ünvanı: ***** Adresi: ***** Telefon: ***** E-posta Adresi: *****

Mustafa Orhan Gökpınar Bireysel Bilgelik Yayınları, sözleşmede SATICI olarak anılacaktır.

ALICI, www.farkindalikyazarligi.com üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin SATICI/Farkındalık Yazarlığı tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir. Ayrıca işbu Sözleşme’nin ifası kapsamında satıcı tarafından ALICI’ya yapılacak bildirimlerin ya da gönderimlerin yapılabilmesi amacıyla ALICInın kimlik ve diğer iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğu, bilgilerde meydana gelebilecek değişikliklerin satıcıya bildirileceği, aksi durumda SATICI’nın sorumlu tutulmayacağı, ALICI tarafından kabul ve beyan edilmektedir. 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ALICI’nın, SATICI’ya ait farkindalikyazarligi.com isimli internet sitesinde ve Farkındalık Yazarlığı Online Üyelik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, farkindalikyazarligi.com internet sitesinde ve işbu Sözleşme’de nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmet/hizmetlerin ve/veya ürün/ürünlerin ALICI tarafından elektronik ortamda sipariş edilmek sureti ile alınması/satışı, satış bedelinin ödenmesi, yerine getirilmesi/teslimi ve Taraflar’ın diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile işbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir.  3. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET BİLGİLERİ, SATIŞ BEDELİ VE ÖDEME 3.1. Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları ilgili faturada belirtilmektedir. ÜRÜN BİRİM FİYAT (TL) ADET TOPLAM (TL) ÖDEME TOPLAM (KDV DAHİL) 3.2. SATICI tarafından sunulan tüm hizmetler mesafeli sözleşmeler hükümlerine tabi olacaktır. 3.3. SATICI tarafından farkindalikyazarligi.com’da ALICI’ya ödeme yapabileceği yöntemler sunulmuştur. ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden Hizmet alınması halinde altyapısı PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. (“PAYTR”) tarafından sağlanan online ödeme yöntemiyle kredi kartı bilgilerini girerek ödeme gerçekleştirilecektir. 3.4. SATICI, hizmet/ürün için kullanım tarihi belirleme hakkına sahiptir. Bu durumda hizmet/ürün sitede yayınlanan ve satın alma sırasında açıkça görülecek şekilde belirtilmiş olan tarihten sonra ve belirtilen tarih aralığında olmak üzere kullanıma sunulacaktır.  Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Fatura Bilgileri Adı Soyadı: Adres: Telefon: E-Posta:  4. ÖDEME: 4.1. Bankaların ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir. 4.2. Ürün/ürünlerin tesliminden sonra, ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün/ürünlerin bedelini SATICI’ya ödememesi halinde ALICI, kendisine teslim edilen ürün/ürünleri SATICI’nın konu ile ilgili yazılı bildiriminden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kullanılmamış, ambalajı zarar görmemiş, ilk satıldığı haliyle yani demonte edilmiş olarak, eksiksiz ve hasarsız biçimde SATICI’ya göndereceğini ve gönderim masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu olan yüz yüze veya online altyapılar aracılığıyla sunulan bir hizmetse ALICI, SATICI’ya hizmet sunmaya başladıysa ödeme gerçekleşene kadar hizmeti sonlandırır, eğer hizmeti sunmaya başlamadıysa da söz konusu hizmeti sunmaz. Aksi halde ALICI, SATICI’nın uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyan da dahil olmak üzere kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder. 4.3. ALICI’nın anlaşmalı olduğu bankanın kampanyaları kapsamında çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması SATICI’nın insiyatifi dışındadır. SATICI’nın bilgi ve tasarrufu dahilinde olan kampanyalar internet sitesinde ilan edilecektir. 5. ETKİNLİKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TESLİMAT 5.1. ALICI tarafından elektronik ortamda bilet satın alınmış olan etkinlikler, ilgili etkinliğin internet sitesinde duyurulmuş olduğu tarih ve saatte belirtilmiş olan etkinlik saatinde gerçekleştirilir ya da siparişi verilen hizmet/hizmetler ve/veya ürün/ürünler, (teslimat gerektirmesi halinde) SATICI’nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde, ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir. ALICI’nın teslim anında bildirdiği adreste bulunmaması halinde, ürün/ürünlerin bu adreste bulunan ve isimleri ALICI tarafından önceden bildirilen kişilere imza karşılığı teslim edilmesi ile teslimatın geçerli olarak yapılmış olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün/ürünlerin sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük sürenin hitamında teslim edilemeyecek olması halinde ALICI Sözleşmeyi feshedebilir. ALICININ bilet alınmış olan etkinlik yeri ve zamanında etkinliğe katılmaması, kendi internet bağlantısı veya kendi koşullarından ötürü bir sebepten ötürü çalışmaya verimli bir şekilde katılamaması durumunda SATICI tarafından ALICI’ya yönelik bir atölye, çalışma, etkinlik gerçekleştirilmeyecektir. Bu durumda ALICI’ya herhangi bir ücret iadesi de yapılmayacaktır. 5.2. ALICI tarafından bilet alınmış olan etkinlik yeri ve zamanında ALICININ etkinliğe herhangi bir nedenden ötürü katılmaması veya teslim anında ALICI’nın kendisinin veya teslim almaya yetkili kıldığı birinin, ürünün/ürünlerin teslim edileceği adreste bulunmaması halinde dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ALICI’nın ürünü geç almasından ve/veya hiç teslim almamasından ya da ilgili etkinliğe katılmamasından kaynaklanan zarar, hasar ve giderlerden ALICI sorumludur. 5.3. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin ve diğer bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, etkinlik tarih ve zamanında ALICI’nın etkinlikte bulunmaması ya da teslim anında ALICI’nın bildirdiği adreste bulunmaması ve söz konusu adreste ürün/ürünleri teslim alabilecek bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin ürün/ürünleri teslim almaktan imtina etmesi ve benzeri durumlarda SATICI’nın herhangi bir şekilde sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Teslimatın veya etkinlik ifasının yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşememesi halinde ALICI kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar bir etkinlik bileti satın alabilir ya da (varsa) teslimat talep etme hakkına sahiptir. 5.4. Sözleşme konusu hizmet/hizmetlerin yerine getirilmesi ve/veya ürün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanmış olması, ve satış bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet/hizmetlerin ve/veya ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme banka nezdinde iptal edilir ise ALICI, SATICI’nın hizmetlerin ve ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  6. GENEL ŞARTLAR 6.1. Hizmet, İnternet Sitesi’nde veya değişiklik durumunda SATICI tarafından belirlenecek olan fiziki bir mekanda veya online ortamda ifa edilecektir. 6.2. Kişinin şirketin satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı internet sitesine doğru bilgileri girmesi zorunludur. 6.2.1. ALICI İnternet Sitesi üzerinden siparişini tamamladıktan sonra kendisine ödeme yapmak üzere kredi kartı bilgilerini girmesi istenecektir. Kredi kartı bilgilerini girdikten sonra işlemini tamamlayacaktır. 6.2.2. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin şirkete ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir. 6.2.3. Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait e-fatura ya da e-arşiv fatura en geç 30 iş günü içinde üyenin sözleşmede belirtilen adresine veya e-posta adresine gönderilecektir. 6.3. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden ödemelerini takip edebilir. 6.4. ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 6.5. ALICI’nın sipariş verdiği hizmet bedelini ödememesi ya da seçmiş olduğu ürüne/hizmete ait satış bedelinin kredi kartı hesabında gerekli meblağ olmaması sebebi ile tahsil edilememesi durumunda Hizmet satışı gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI’nın herhangi bir hizmet sunmakla yükümlülüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.6. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden Hizmet satın almış ise bu Hizmet’i üçüncü kişilere kullandırtamaz veya satamaz.  6.7. SATICI haklı bir sebebe dayanmak suretiyle sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü ALICI’ya eşit kalite ve/veya fiyatta farklı bir hizmet sunmak suretiyle yerine getirebilir. 6.8. ALICI işbu Sözleşme, Farkındalık Yazarlığı Online Üyelik Sözleşmesi’nden doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. 6.9. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden satın almış olduğu hizmetin veya eğitim programının SATICI tarafından siteden kaldırılabileceğini ve SATICI’nın internet sitesini kapatma hakkının saklı bulunduğunu ve bu durumlarda SATICI’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.10. SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. 6.12. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden satın alacağı eğitim programlarında, programın tamamlanmasına kadar olan süreçte programı veren danışman ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, SATICI’nın sorumluluğunun eğitim programının tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, bunun dışında anlaşmalı olunan danışman ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.13. ALICI, eğitim programının tesliminden önce satın alınan hizmetlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde hizmetlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder. 6.14. ALICI, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır. 6.15. Ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sipariş karşılığı fiş/fatura/e-fatura siparişi alan SATICI tarafından düzenlenir. 6.16. ALICI, dijital konferans yöntemiyle veya yüz yüze olarak gerçekleştirilen tüm eğitim, atölye ve etkinliklerde, etkinlik kuralları çerçevesinde davranacağını; eğitim ve öğretimi aksatıcı davranışlarda bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. ALICI eğitim ve öğretimi aksatıcı davranışlarda bulunamaz. ALICI aşağıda sayılanlar da dahil olmak üzere etkinlik süresince uygun olmayan davranışlarda bulunursa, SATICI katılımcının yaptığı ödemeden katma değer vergisini ve katıldığı çalışma saatlerinin bedelini düşerek kalan miktarı iade eder ve öğrenciyi atölyeden, eğitimden, etkinlikten koşulsuz ve şartsız olarak uzaklaştırır. Uygun olmayan davranışlardan bazıları şunlardır: -Eğitmene veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziki saldırıda bulunmak. -Eğitim linklerini 3. şahıslar ile paylaşmak. -Eğitime farklı isim ve soyadı ile katılmak ya da isim soyadı paylaşmamak. -Eğitimlerde video çekmek ve 3. şahıslar ile paylaşmak. -Çalışmalarda, etkinliklerde, atölye çalışmalarında uyulması gereken kurallar bu Etkinliklere Katılım Kuralları’nda bulunmaktadır ve ALICI etkinliklere katılmadan önce tüm bunları okumuş ve kabul etmiş sayılır. 6.17. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken iletişim bilgileri, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt ettiği anlamına gelir.  ALICI, Sözleşme konusu hizmetin/ürünün sunumu için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmetin/ürünün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu hizmeti/ürünü sunma yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.18. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin/ürünün ALICI’ya sunulmasından evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin yirmi dört (24) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir. 6.19. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 6.20. ALICI, hizmet/ürünün kullanımı sırasında işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.  6.21. ALICI, üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet ve kişilik hakları dâhil her türlü hakkına halel gelmediğini, kendi paylaşımları nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ve tazminat taleplerinden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir  6.22. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini ve üyeliğini sahtecilik amacıyla veya hukuka aykırı diğer bir amaçla bağlantılı olarak kullanamaz; sitede kendisine ait olmayan, illegal, saldırgan (müstehcen, ırkçı, nefret söylemi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), ayrımcı, yanıltıcı, suistimal edici, kabul edilemez, taciz edici, iftira ve hakaret içeren, müstehcen, pornografik ve fikri hakları, markaları, gizlilik yükümlülüklerini, özel hayatı ya da kişiye özel hak ve bilgileri ihlal eden veya diğer bir şekilde üçüncü kişilere zarar veren ifadeleri kullanamaz. Ayrıca, üye hem internet sitesinde hem de katıldığı etkinliklerde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb. dahil olmak üzere) işlemlerde bulunamaz.  6.23. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın ALICI’ya karşı üyelik ve mesafeli satış sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 6.24. ALICI, internet sitesinde Sözleşme konusu hizmet/hizmetlerin ve/veya ürün/ürünlerin temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, SATICI’nın fiyat dahil tüm taahhütlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri; cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, ALICI tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslim ve ifa süreleri, ALICI’nın talep ve şikayetlerini iletebileceği SATICI’nın açık adres – telefon ve diğer erişim bilgilerini, şikayet ve itirazlar konusunda başvuruların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.25. ALICI, 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden, çocuklara yönelik ürün/ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamayacağını, bu kurala aykırı olarak ürün sipariş edilmesi nedeniyle 3. kişilerin uğradığı zararlardan SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI işbu maddeye aykırı davranıldığını tespit etmesi halinde verilen siparişi iptal ederek, Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. 18 yaşından küçük kişilerin SATICI’nın sunduğu hizmetlere, atölyelere, etkinliklere, konferanslara, seminerlere katılması için ebeveyninden ya da kendisinden sorumlu yetişkin bireyden yazılı izin sunması gerekmektedir. Bunun yapılmadığı durumlarda SATICI hiçbir sorumluluk kabul etmez ve gerekli görürse reşit olmayan kişiye hizmet ifa etmez. 6.26. SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya teslimat adresinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin işleme alınmasını 5 (beş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI, SATICI ile irtibata geçmez ise, sipariş iptal edilir. Siparişin iptal edilmesi halinde, varsa ALICI tarafından yapılan ödemeler 14 (ondört) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır. SATICI’nın ödemeyi, bu süre içerisinde iade işlemini gerçekleştirmesi yeterli olup, ödemenin banka tarafından yansıtılma sürecinden SATICI sorumlu tutulamaz. 6.27. SATICI, önceden haber vermek koşuluyla etkinliği iptal edebilir, ilerideki bir tarihe erteleyebilir. 7. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 7.1. ALICI satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının SATICI’ya ait olduğunu kabul eder ve SATICI’dan izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder. 7.2. ALICI’nın siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, ALICI şirket tarafından uyarılır ya da ürüne/hizmete erişimi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret iade edilmez. 7.3 Alıcı farkindalikyazarligi.com sitesinde yayımlanmış Online Etkinlik Kuralları’nı okuduğunu ve anladığını, buna uygun olarak davranacağını; aksi takdirde talep etmesine rağmen ücret iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder. 8. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 8.1. SATICI, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı”na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI’ya sunmakla mükelleftir. 8.2. SATICI, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti ALICI’ya sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede ALICI’ya bildirmekle mükelleftir. 9. İPTAL, İADE, CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI 9.1. SATICI tarafından etkinliğin, atölyenin veya eğitimin iptal etmesi durumunda katılımcı ödemeleri hiçbir kesinti gerçekleşmeksizin katılımcıya iade edilir. 9.2. ALICI’nın, SATICI tarafından düzenlenen etkinliklere, atölye çalışmalarına girebilmesi için, program ücretinin tamamının ilk çalışma gününe kadar katılımcı tarafından tamamlanması gerekmektedir.  9.3. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/1(ğ) hükmü elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler bakımından cayma hakkı tanımamaktadır. Sözleşme konusu hizmet/ürünler bu kapsamda yer alıp cayma hakkına ilişkin hükümlere tabi değildir. SATICI tarafından düzenlenen etkinlik, atölye ve eğitim çalışmaları Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşımaktadır ve SATICI, ALICI’ya bu doğrultuda cayma hakkı tanımamaktadır. 9.4. Sipariş öncesinde ALICI’nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler ile ilgili olarak cayma hakkı kullanılamayacaktır. ALICI, cayma hakkını “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” te düzenlenen hususlar birlikte aşağıdaki haller ve sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır: – SATICI tarafından belirli tarih, saat ve mekanlarda verilen etkinlik hizmetleri, – Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler, – ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, – Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler, – Tesliminden sona başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler, – Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 10.1. SATICI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla SATICI tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da ALICI tarafından SATICI ile paylaşılan ya da paylaşılacak kişisel verileri, sözleşmenin ifası, hizmetin en etkin şekilde sunulması, sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek adına ve bunlar dışında sair mevzuatta öngörülen hukuki sebeplerle, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri internet sitesinde yer alan Farkındalık Yazarlığı Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak temin etmekte ve işlemektedir. 10.2. Mesafeli satış sözleşmesinin ve ön bilgilendirme formunda yer alan Alıcı’nın bazı kişisel bilgilerini (ad-soyad, telefon,TC Kimlik Numarası adres veya e-posta adresleri vb. gibi) Satıcı veri sorumlusu sıfatıyla saklamaktadır. 10.3. Satıcı, işbu sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da alışveriş aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, TC Kimlik Numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; gerektiğinde Alıcı ile temas kurmak; yeni etkinlik, atölye vb. gibi müşteriyle haberleşmek için kullanabilir veya işbu bilgileri depolayabilir, işleyebilir ve çeşitli yazılım hizmetlerinden faydalanmak için yurtdışında kurulmuş olan şirketlerle paylaşabilir. Kişisel Veriler aynı zamanda Satıcı’nın süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma, pazar araştırmaları ve iletişim/pazarlama faaliyetleri yapmak için, Satıcı’nın işbirliği içinde olduğu firmalara da aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. Alıcı, Satıcı’nın belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve/veya tüzel kişilere, üyelerin kişisel verilerini iletmesine, işlenmesine ve depolanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça onay verdiklerini beyan ve kabul eder. 11. MÜCBİR SEBEP 11.1. Şirketin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve şirketin kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince şirket yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı, e-posta veya diğer iletişim kanalları ile üyeye durumu bildirecektir. 12. KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ: 12.1 Siparişe konu olan ürün veya hizmetin çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: 12.2. ALICI internet sitesi üzerindeki ilgili sayfadan iade talebinde bulunur. 12.3. SATICI, ödenen tutarın tamamının, ALICI’ya ödenmesi için, PAYTR ödeme sistemi üzerinden iade işlemini başlatır. 12.4. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI,PAYTR ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. 12.5. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile ödemenin iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda bahsedilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. İade işleminin sonuçlanması, bankanın hızına bağlı olarak birkaç iş günü sürebilir. 12.6. Kredi kartına iade, SATICI’nın PAYTR tarafından sağlanan online ödeme sistemi üzerinden bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder. 12.7. SATICI’nın ALICI’nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, SATICI’ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda SATICI’dan her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz. 13. MUHTELİF HÜKÜMLER 13.1 Farkindalikyazarligi.com web sitesinde sağlanan her türlü hizmet, ürün, eğitim, program ve sözleşmelerde herhangi bir zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar. Kullanıcı, bu sitenin kullanımına devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılmaktadır.13.2 Bu sitede yer alan her türlü içerik, program, atölye, ürün, eğitim materyalinin vb. hakları SATICI/Farkındalık Yazarlığı’na aittir.13.3 Farkindalikyazarligi.com web sitesinde yer alan içerik, eğitim, materyal, yazılım kullanımı durumunda sitede yer alan tüm sözleşmeleri, kullanım koşullarını, kuralları ve yazılı olarak belirtilmiş olan her türlü koşulu okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kabul etmiş sayılır.13.4 Bu sitede yer alan materyali sadece kendi kişisel eğitiminiz ve bilgilenmeniz amacıyla kullanabilirsiniz. Bu sitede yer alan materyal, eğitim, atölye çalışmaları, hizmetler ve ürünler olduğu haliyle sağlanmaktadır ve herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan garantiye tabi değildir.13.5 Farkindalikyazarligi.com hiçbir şekilde tarafınız veya başka bir üçüncü kişi tarafından bu web sitesine erişim veya bu web sitesinin veya bu web sitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir web sitesinin veya bu web sitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaysız veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan sorumlu tutulamaz.13.6 Kullanıcı farkindalikyazarligi.com web sitesinde yer alan herhangi bir hizmeti, ürünü, atölye çalışmasını, programı vb. satın aldığı takdirde ve/veya farkindalikyazarligi.com’u kullanmaya başladığında, işbu sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. Kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmiyorsa farkindalikyazarligi.com sitesinden alışveriş yapmamalı ve siteyi kullanmamalıdır.13.7 Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, Kullanıcı’nın bunu yapmaya yetkili olduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu sözleşmede belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.13.8 Kullanıcı, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu Kullanıcı olacaktır. Eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Mustafa Orhan Gökpınar Bireysel Bilgelik Yayınları’ndan talep edilebilecek her türlü maddi veya manevi tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır. 13.9 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü kanun koyucu tarafından ya da mahkeme kararı ile veya bir başka nedenle geçersiz kılınır ya da kalırsa; bu durum Sözleşmenin diğer hükümlerinin veya maddelerinin geçerliliğini yitirmesine neden olmayacaktır. Böyle bir durumda, geçersiz kalan hükmün veya maddelerin geri kalan bölümleri, yasa veya mahkeme kararlarının izin vereceği ölçülerde geçerli veya uygulanabilir olmaya devam edecektir. Ancak, geçersiz kalan hüküm olmasa idi Sözleşme’nin imzalanmayacağı durumlar ayrı ve saklıdır ve söz konusu durumlarda Ayrılabilirlik kuralı geçerli olmayacaktır. 13.9 SATICI, uygun gördüğü hallerde ALICI ödeme yaptıktan sonra sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme, ALICI’nın etkinliklerden hizmetlerden atölyelerden video eğitimlerden vb. faydalanmasını durdurma, engelleme, sonra erdirme hakkına sahiptir. Böyle durumlarda ALICI eğer hizmetten, eğitimden, etkinlikten faydalanmadıysa, kullanmadıysa ücretin tamamını; eğer hizmet, ürün, eğitim, etkinliğin bir kısmını kullandıysa, kullandığı düzeydeki ücret hesaplanarak bedelin geri kalanı ALICI’ya iade edilir. 14. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ ALICI, işbu Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin olarak 6502 sayılı Kanun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ise Ankara Tüketici Mahkemeleri’ne başvurma hakkına sahiptir. 15. YÜRÜRLÜK 15.1. İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir. 15.2. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. 15.3. www.farkindalikyazarligi.com sitesinde yer alan KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, Farkındalık Yazarlığı Online Üyelik Sözleşmesi ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi.

En son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023